Danh sách liên từ tiếng Anh cuối cùng

by iets 8.0
Danh sách liên từ tiếng Anh cuối cùng

Nếu bạn muốn hiểu thực tế về cách sử dụng liên từ trong tiếng Anh, điều quan trọng cần biết là có ba loại liên từ với các chức năng khác nhau. Khi bạn đặt chúng lại với nhau, bạn có danh sách liên từ cuối cùng bằng tiếng Anh!

Liên từ có thể không nhận được nhiều sự chú ý, nhưng chúng là một phần quan trọng của ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu không có liên từ, mỗi câu sẽ nhàm chán và lặp đi lặp lại. Rất may, các liên từ giúp biến các câu đơn giản thành các câu phức tạp và sắc thái hơn.

Điều đó đang được nói, thường có rất nhiều nhầm lẫn xung quanh các liên từ tiếng Anh. Thật dễ dàng để xem một danh sách liên từ và ghi nhớ các từ, nhưng chiến lược này không hữu ích lắm.

Ba loại liên từ là gì?

Liên từ tiếng Anh được chia thành các loại sau: phối hợp, phụ thuộc và tương quan. Những thuật ngữ này sẽ giúp bạn hiểu chức năng của một liên từ trong câu.

Để làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn, tiếng Anh đôi khi sử dụng một phần khác của lời nói – một trạng từ kết hợp – để hoạt động như một sự chuyển tiếp giữa các ý tưởng. Chúng ta sẽ nói về điều đó sau trong bài viết.

Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét các liên từ phối hợp:

Liên từ phối hợp

Các liên từ phối hợp được sử dụng để nối hai phần của câu. Chúng có thể nối hai mệnh đề độc lập (bằng cách sử dụng dấu phẩy và liên từ phối hợp). Họ cũng có thể nối các cụm từ hoặc từ riêng lẻ. Cuối cùng, phối hợp các liên từ có thể hoàn thành một danh sách.

Liên từ phối hợp

Liên từ phối hợp

Dưới đây là một vài câu ví dụ:

 • I’d like to go to the party, but I’m feeling under the weather.
 • The food arrived, and everyone started eating.
 • We brought a beach towel, sunglasses, and suntan lotion.
 • They should either go to dinner or a movie.

Danh sách liên từ phối hợp

 • For
 • And
 • Nor
 • But
 • Or
 • Yet
 • So

* Lời khuyên hữu ích: Bạn có thể nhớ tất cả các liên kết phối hợp bằng cách sử dụng thiết bị ghi nhớ này: FANBOYS.

Liên từ phụ thuộc

Nếu một liên từ phụ thuộc được gắn vào một mệnh đề, nó sẽ biến nó thành một mệnh đề phụ thuộc. Các liên từ này được sử dụng để biểu thị các loại mối quan hệ khác nhau giữa các mệnh đề độc lập và phụ thuộc. Một số trong những kết hợp này cho thấy sự tương phản giữa hai tuyên bố hoặc ý tưởng, trong khi những kết hợp khác chỉ ra mối quan hệ nhân quả.

Liên từ phụ thuộc

Liên từ phụ thuộc

Dưới đây là một vài câu ví dụ:

 • While you’re here, could you help me with something?
 • Though she loves to play basketball, she didn’t try out for the team.
 • They don’t want to swim because it is too cold.

Danh sách liên từ phụ thuộc

* Lời khuyên hữu ích: Bạn có thể nhớ tất cả các liên từ phụ bằng cách sử dụng thiết bị ghi nhớ này: ON A WHITE BUS..

 • O = only if, once
 • N = now that
 • A = although, after, as
 • W = while, when, whereas, whenever, wherever, whether
 • H = how
 • I = if, in case, in order that
 • T = though
 • E = even though, even if
 • B = because, before
 • U = until, unless
 • S = since, so, so that

Liên từ tương quan

Liên từ tương quan là các cặp liên từ phải được sử dụng cùng nhau để biểu thị một kết nối cụ thể giữa hai ý tưởng. Những mối quan hệ này có thể biểu thị những ý tưởng tương phản hoặc phù hợp.

Liên từ tương quan

Liên từ tương quan

Dưới đây là một vài câu ví dụ:

 • I want either the ice cream or the apple pie.
 • There aren’t as many people as I expected.
 • My dog would rather play in the dirt than swim.
 • Not only can I sing, but I can also dance.

Danh sách liên từ tương quan

 • Not only/but also
 • As/as
 • Both/and
 • Either/or
 • Whether/or
 • Neither/nor
 • Not/but
 • Such/that
 • Scarcely/when
 • As many/as
 • Rather/than
 • No sooner/than

Liên từ kết hợp

Liên từ kết hợp là trạng từ có thể giúp bạn kết nối các ý tưởng. Thông thường, các liên từ trạng từ “làm gián đoạn” dòng chảy của câu. Vì trạng từ kết hợp không phải là liên từ, bạn cần sử dụng dấu câu thích hợp để kết nối các mệnh đề: thường là dấu chấm phẩy.

Liên từ kết hợp

Liên từ kết hợp

Dưới đây là một vài câu ví dụ:

 • The girl enjoys playing strategy games; hence, she loves chess.
 • The food arrived late; consequently, it was cold.
 • The death left him heartbroken; nonetheless, he persevered.
 • The boy heard a loud crash; then, there was a knock at the door.

Danh sách trạng từ kết hợp

 • Accordingly
 • After
 • Also
 • Before
 • Besides
 • Consequently
 • Conversely
 • Finally
 • Furthermore
 • Hence
 • However
 • Indeed
 • Instead
 • Likewise
 • Meanwhile
 • Moreover
 • Nevertheless
 • Next
 • Nonetheless
 • Otherwise
 • Similarly
 • Still
 • Subsequently
 • Then
 • Therefore
 • Thus

Lời Kết

Giống như hầu hết các quy tắc ngữ pháp, sử dụng các liên từ trong tiếng Anh (và sử dụng chúng một cách chính xác) đòi hỏi phải thực hành. Trong mọi trường hợp, chúng tôi hy vọng bạn thấy danh sách kết hợp này hữu ích!

You may also like

Leave a Comment