Cách rút gọn mệnh đề thành một cụm từ trong tiếng Anh

by iets 8.0
Lý thuyết rút gọn mệnh đề quan hệ

Chúng ta đều biết rằng có thể lược bỏ đại từ khi nó đóng vai trò làm bổ ngữ trong câu, ví dụ:
The dog (that) Mary is petting has brown fur. (Đại từ quan hệ that không bắt buộc phải có trong cầu này.)

Nhưng bạn không thể lược bỏ đại từ nếu nó là chủ ngữ như trong câu:

The dog that is eating a biscuit has brown fur.

Tuy nhiên, một người đọc đã chỉ ra rằng trong ví dụ trên, bạn không thể chỉ lược bỏ đại từ, nhưng bạn có thể lược bỏ những phần đại từ và động từ to be (trong trường hợp này là is):
The dog eating a biscuit has brown fur. (Đây vẫn là một câu đúng ngữ pháp)

Điều này đưa đến một chủ đề mới trong tiếng Anh: rút gọn mệnh đề quan hệ. Bài viết này sẽ tìm hiểu về việc rút gọn MĐQH, giải thích về cách nó hoạt động, mà một phần có thể giúp những “bí ẩn” trong tiếng Anh giảm bớt.

Điểm khác nhau giữa một mệnh đề và một cụm từ là gì?

Trước khi đi vào tìm hiểu cách rút gọn mệnh đề thành một cụm từ thì chúng ta cần biết mệnh đề và cụm từ là gì.
Nói ngắn gọn, mệnh đề là tập hợp 1 nhóm các từ có liên quan với nhau bao gồm chủ ngữ và động từ. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về mệnh đề dùng để bổ sung nghĩa cho danh từ, ví dụ:

The grammar points that are presented in the article are complicated.
The woman who was riding the subway is late for work.

Cụm từ thì khác mệnh đề, nó mặc dù cũng có thể dùng để bổ sung nghĩa cho danh từ nhưng lại không chứa đại từ quan hệ. Ví dụ, tôi sẽ viết lại 2 câu ở trên nhưng sử dụng cụm từ thay vì mệnh đề:

The grammar points present  ted in the article are complicated.
The woman riding the subway is late for work.

Bây giờ có lẽ bạn sẽ thắc mắc: “Làm vậy cũng được ư?” Chỉ cần bỏ bớt từ trong mệnh đề, biến chúng thành cụm từ, sau đó kết thúc với vị ngữ chính của câu? Câu trả lời là đúng vậy, nhưng tùy trường hợp. Hãy xem những trường hợp đó cụ thể là gì.

Làm thế nào để rút gọn mệnh đề thành cụm từ trong câu tiếng Anh

Ở phần đầu bài viết, tôi đã đề cập đến những điểm khác nhau giữa mệnh đề quan hệ của chủ ngữ và vị ngữ. Chúng ra có thể bỏ đại từ quan hệ nếu danh từ đứng trước là vị ngữ; còn nếu nó là chủ ngữ thì không.

Tuy nhiên, cái gì cũng sẽ có sự cân bằng đặc biệt. Trong câu có mệnh đề quan hệ đứng sau chủ ngữ, bạn không thể bỏ đại từ quan hệ, nhưng bạn có thể rút gọn mệnh đề thành một cụm từ. Chúng ta có thể bỏ đại từ chỉ chủ ngữ và động từ to be đứng sau nó. Ví dụ:

The car that is on sale in Germany costs $20,000
The car on sale in Germany costs $20,000.
The person who is driving the car in Germany is a safe driver.
The person driving the car in Germany is a safe driver.

Điều này rất dễ. Bạn chỉ việc bỏ đi đại từ quan hệ và động từ to be đi kèm là có được một câu mới chứa cụm từ được rút gọn từ mệnh đề.

Nhưng giờ có lẽ bạn sẽ thắc mắc: Vậy nếu trong câu không có động từ to be thì sao?  Vậy hãy xem ví dụ dưới đây:

Clause-to-phrase reduction is a process that consists of several steps.

Để rút gọn mệnh đề được gạch chân thành một cụm từ, chúng ta phải làm 2 bước: đầu tiên, chúng ta bỏ đi đại từ quan hệ that; sau đó, thêm đuôi –ing vào sau động từ consist. Bạn phải thực hiện đủ cả 2 bước để có được một câu như dưới đây:

Clause-to-phrase reduction is a process consisting of several steps.

Chú ý: Bạn chỉ có thể làm như vậy với mệnh đề quan hệ đứng sau chủ ngữ. Còn nếu là vị ngữ thì bạn không thể làm như vậy.

The dog that Mary is petting has brown fur. (Câu này hợp lý.)
The dog Mary petting has brown fur. (Câu này vô lý.)

Tìm hiểu thêm:

3 lỗi ngữ pháp tiếng anh được chấp nhận khi giao tiếp

You may also like

Leave a Comment