Trình độ tiếng Anh: Hướng dẫn xác định trình độ của bạn

by iets 8.0
Trình độ tiếng anh

Trình độ ngôn ngữ rất khó đo lường, vì mọi người đều có điểm mạnh, điểm yếu và phong cách học tập khác nhau. Bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa một người chỉ nói một vài từ bằng tiếng Anh và một người nói tiếng Anh bản địa, nhưng còn những người ở giữa thì sao? Làm thế nào bạn có thể xác định trình độ tiếng Anh của bạn? Và có bao nhiêu trình độ tiếng Anh?

Hiểu trình độ tiếng Anh với CEFR

Hiểu trình độ tiếng Anh với CEFR

Hiểu trình độ tiếng Anh với CEFR

Khung Tham chiếu Ngôn ngữ Chung Châu Âu (CEFR) là một tiêu chuẩn quốc tế về khả năng và khả năng hiểu ngôn ngữ. Tiêu chuẩn này bao gồm 6 trình độ tiếng Anh riêng biệt: A1, A2, B1, B2, C1 và C2. Một số tổ chức cũng công nhận trình độ trước A1, mặc dù nó không phổ biến. Những chỉ định này thực sự có ý nghĩa gì về khả năng tiếng Anh của bạn?

Tất cả các cấp độ ngôn ngữ CEFR ban đầu được tạo ra bởi Hội đồng Châu Âu để chuẩn hóa khả năng ngôn ngữ. Các tiêu chuẩn này được sử dụng để xác định khả năng ngôn ngữ cho người nói trên toàn thế giới. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng cấp độ tiếng Anh để xem ý nghĩa của chúng:

A1 – Beginner (Basic)

Thời gian trung bình để đạt A1 Chủ đề Tốc độ nói (từ mỗi phút/WPM) Phát âm và ngữ pháp Từ vựng
1-3 tháng Câu hỏi và câu trả lời đơn giản, thông tin về bản thân, các chủ đề rất phổ biến và quen thuộc 60 WPM trở xuống Kiến thức rất cơ bản với các lỗi thường gặp Tình huống cụ thể

Trình độ A1 đề cập đến những người nói có hiểu biết cơ bản về ngôn ngữ tiếng Anh. Nếu bạn đang ở trình độ A1, bạn có thể hiểu một số cụm từ và từ phổ biến trong tiếng Anh. Bạn có thể hỏi và trả lời các câu hỏi đơn giản (ví dụ: Bạn bao nhiêu tuổi? Bạn sống ở đâu? Màu sắc yêu thích của bạn là gì?).

Tương tác của bạn sẽ tương đối cơ bản và bạn có thể cần người khác nói chậm với bạn để hiểu.

Trình độ này phổ biến ở những người chỉ mới học tiếng Anh trong một thời gian ngắn (dưới 6 tháng) hoặc những người không học tiếng Anh trong nhiều năm và không luyện tập thường xuyên.

A1 - Beginner (Basic)

A1 – Beginner (Basic)

A2 – Beginner (Basic)

Thời gian trung bình để đạt A2 Chủ đề Tốc độ nói (từ mỗi phút/WPM) Phát âm và ngữ pháp Từ vựng
6-12 tháng Các chủ đề tương tự như Cấp độ A1 cộng với các tương tác xã hội mở rộng như lời chào đa dạng, sở thích, sắp xếp trong tương lai, v.v. 80 WPM trở xuống Kiến thức cơ bản với các lỗi thường gặp Tình huống cụ thể

Ở cấp độ A2, bạn có thể nói đầy đủ các câu và cụm từ về các chủ đề đơn giản. Từ vựng của bạn bao gồm một loạt các chủ đề rộng hơn so với cấp độ A1, nhưng các tương tác của bạn vẫn bị giới hạn trong việc trao đổi thông tin trực tiếp.

Bạn có thể có một cuộc trò chuyện đầy đủ về bản thân và các phần khác nhau trong cuộc sống của bạn. Mặc dù khả năng nghe hiểu của bạn đã được cải thiện, bạn vẫn có thể cần người khác nói chậm hoặc thỉnh thoảng lặp lại.

Mức độ này là phổ biến ở người lớn trong năm học đầu tiên hoặc những người đã không học tiếng Anh trong nhiều năm.

B1 – Intermediate (Independent)

Thời gian trung bình để đạt B1 Chủ đề Tốc độ nói (từ mỗi phút?WPM) Phát âm và ngữ pháp Từ vựng
1-2 năm Các chủ đề tương tự như Cấp độ A2 cộng với bài phát biểu được duy trì trong nhiều bối cảnh hơn, bao gồm ý kiến cá nhân và các cuộc thảo luận không chính thức khác 100 WPM trở xuống Lỗi thường gặp với các từ mới hoặc phức tạp Thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau

Khi bạn đạt trình độ tiếng Anh B1, khả năng tiếng Anh của bạn sẽ ở mức “trung cấp”. Điều này có nghĩa là bạn có thể nói và hiểu tiếng Anh cho các vấn đề liên quan đến thói quen hàng ngày của bạn. Bạn cũng có thể mô tả nhiều hơn về cuộc sống và kinh nghiệm của bạn. Cuối cùng, bạn có thể nói chuyện (sử dụng các thuật ngữ tương đối đơn giản) về các chủ đề trừu tượng hoặc chủ quan hơn, như khát vọng, ước mơ hoặc ý kiến.

Mức độ này phổ biến ở những người trưởng thành đã liên tục học tiếng Anh trong hơn một năm hoặc những người có cơ hội thực hành tiếng Anh một cách bán thường xuyên.

B1 – Intermediate (Independent)

B1 – Intermediate (Independent)

B2 – Intermediate (Independent)

Thời gian trung bình để đạt B2 Chủ đề Tốc độ nói (từ mỗi phút/WPM) Phát âm và ngữ pháp Từ vựng
2-4 năm Các chủ đề tương tự như Cấp độ B1 cộng với khả năng diễn đạt quan điểm, lập luận và tình huống giả định phức tạp hơn 120 WPM trở xuống Thỉnh thoảng có lỗi với các từ mới hoặc phức tạp Kiến thức sâu rộng về tiếng Anh đàm thoại cộng với một số từ vựng kỹ thuật cơ bản liên quan đến công việc hoặc sở thích cá nhân

Trình độ B2 thường được gọi là “trình độ trên trung cấp”. Là một người nói tiếng Anh B2, bạn có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện về nhiều chủ đề cụ thể và trừu tượng. Bạn có thể không biết nhiều từ vựng kỹ thuật, nhưng bạn vẫn có thể truyền đạt những suy nghĩ, giải thích, kinh nghiệm hoặc khái niệm phức tạp với độ chính xác vừa phải.

Mức độ thông thạo tiếng Anh này là phổ biến ở những người trưởng thành đã học tiếng Anh trong vài năm và thực hành thường xuyên.

C1 – Advanced (Proficient)

Thời gian trung bình để đạt C1 Chủ đề Tốc độ nói (từ mỗi phút/WPM) Phát âm và ngữ pháp Từ vựng
4-6 năm Các chủ đề tương tự như Cấp độ B2 cộng với khả năng nói về các chủ đề hoàn toàn mới một cách tự nhiên 140 WPM trở xuống Lỗi không thường xuyên với các từ mới hoặc phức tạp Kiến thức sâu rộng về tiếng Anh đàm thoại và từ vựng kỹ thuật

Một khi bạn đã đạt đến trình độ C2, bạn được coi là một sinh viên tiên tiến của ngôn ngữ tiếng Anh.

Bây giờ bạn đã nắm chắc hơn các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn, ý nghĩa tiềm ẩn trong cả văn bản và lời nói, cũng như khả năng nói tiếng Anh trôi chảy trong hầu hết mọi môi trường. Mặc dù thỉnh thoảng bạn sẽ tự nhiên mắc một số lỗi, nhưng chúng có thể nhỏ và không thường xuyên.

Để đạt đến trình độ C1, bạn có thể sẽ cần phải học tiếng Anh chính thức trong vài năm và thực hành nói hoặc đọc tiếng Anh một cách thường xuyên. Mức độ thông thạo tiếng Anh này là phổ biến ở những người đã sống ở một quốc gia nói tiếng Anh trong một thời gian dài.

C1 – Advanced (Proficient)

C1 – Advanced (Proficient)

C2 – Advanced (Proficient)

Thời gian trung bình để đạt C2 Chủ đề Tốc độ nói (từ mỗi phút/WPM) Phát âm và ngữ pháp Từ vựng
6-8 năm Tất cả hoặc gần như tất cả các chủ đề giống như một người nói tiếng Anh bản địa 160 WPM trở xuống Lỗi rất không thường xuyên Kiến thức sâu rộng về tiếng Anh đàm thoại và từ vựng kỹ thuật

C2 là đánh giá cao nhất trong cả 6 cấp độ CEFR.

Ở cấp độ này, bạn có thể hiểu phần lớn tiếng Anh, nói hoặc viết, mà bạn gặp phải. Mặc dù bạn có thể mắc lỗi hiếm gặp, trình độ của bạn gần hoặc bằng với người nói tiếng Anh bản xứ. Bạn có thể hiểu các sắc thái tốt hơn của giọng điệu, nhịp độ và lựa chọn từ, ngay cả trong các văn bản hoặc tình huống phức tạp.

Người nói trình độ C2 có thể đã học tiếng Anh trong nhiều năm, thực hành ngôn ngữ thường xuyên hoặc thậm chí hàng ngày với người bản xứ.

Cách xác định trình độ tiếng Anh của bạn

Tuyệt! Bây giờ bạn đã biết 6 cấp độ thông thạo tiếng Anh khác nhau. Nhưng làm thế nào bạn có thể xác định trình độ tiếng Anh của riêng bạn? Mặc dù các tóm tắt ở trên có thể cung cấp cho bạn ý tưởng sơ bộ về vị trí của bạn trên thang điểm từ A1 đến C2, bạn sẽ muốn kiểm tra khả năng của mình để biết chắc chắn. Bạn có thể dễ dàng kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình với bài kiểm tra nói tiếng Anh miễn phí của chúng tôi.

Ngoài ra, có một số tài nguyên trực tuyến miễn phí và các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh để giúp bạn đánh giá khả năng tiếng Anh của mình:

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều hơn một nguồn để tự kiểm tra, vì không có bài kiểm tra đơn lẻ nào sẽ cung cấp cho bạn một đánh giá hoàn hảo. Học bao nhiêu từ bạn biết là một cách thú vị khác để tìm ra trình độ tiếng Anh của bạn.

Cách xác định trình độ tiếng Anh của bạn

Cách xác định trình độ tiếng Anh của bạn

IELTS, TOEFL và CEFR

Bạn cũng có thể đánh giá trình độ tiếng Anh của mình bằng cách đánh giá điểm số của bạn trên IETLS hoặc TOEFL. Dưới đây là một biểu đồ hữu ích để xem điểm số của bạn có ý nghĩa gì đối với trình độ tiếng Anh của bạn:

Điểm IETLS Điểm TOEFL Cấp độ CEFR
9.0 110+ C2
8.5
8.0
7.5 91-110 C1
7.0
6.5
6.0 61-90 B2
5.5
5.0
4.5 31-60 B1
4.0
3.5
3.0 0-30 A2
2.5
2.0
1.5 A1 hoặc Pre-A1
1.0
0.5
0.0

Lời kết

Các bài kiểm tra này được thiết kế để cung cấp cho bạn một ý tưởng chung về vị trí của bạn trên thang điểm tiếng Anh CEFR. Một khi bạn biết trình độ tiếng Anh của mình, bạn sẽ ở một vị trí tốt hơn để phát triển một kế hoạch học tập phù hợp với bạn!

You may also like

Leave a Comment