Kết thúc câu bằng giới từ: Cập nhật các quy tắc

by iets 8.0
Kết thúc câu bằng giới từ: Cập nhật các quy tắc

Để kết thúc một câu với một giới từ, hoặc không kết thúc một câu bằng một giới từ: đó là vấn đề cần quan tâm!

Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi, và các quy tắc ngữ pháp phát triển. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xem xét, thảo luận và làm rõ các quy tắc về kết thúc câu bằng giới từ.

Giới từ: Đánh giá nhanh

Giới từ là một từ kết nối một danh từ, đại từ hoặc cụm từ với một từ hoặc cụm từ khác làm bổ ngữ của nó.

Để đơn giản hóa, giới từ là yếu tố liên kết một câu với nhau. Chúng thường đứng trước một danh từ hoặc đại từ và cho thấy mối quan hệ giữa hai phần của câu. Giới từ có thể hiển thị thời gian, địa điểm và hướng. Chẳng hạn:

 • We’re leaving in an hour.
 • She’s hiding under the table.
 • Let’s go over there

Dưới đây là danh sách mười giới từ phổ biến:

 • In – We’ll be there in an hour.
 • Around – The store is just around the corner.
 • Behind – He’s living behind the gym.
 • Between – It’s between you and me.
 • Among – The birds fly somewhere among the clouds.
 • Across – It’s just across the river.
 • Next – I’m sitting next to you.
 • Near – The soldiers are near the barn.
 • On – I’m standing on the box.
 • Above – His hand was above the rim.

Khi giới từ kết hợp với bổ ngữ của chúng, chúng tạo thành một cụm giới từ. Nói chung, những cụm từ này hoạt động như một trạng từ trong câu nhưng cũng có thể có các vai trò khác.

Giới từ

Giới từ

Khi nào cần tránh kết thúc câu bằng giới từ

Hãy cùng khám phá khi nào bạn nên tránh kết thúc một câu bằng giới từ. Thường xuyên hơn không, bạn sẽ có quyền tự do kết thúc một câu theo cách bạn chọn, nhưng trong một số tình huống nhất định, điều đó có thể không đúng.

Khi viết trong ngữ cảnh trang trọng

Kết thúc một câu bằng giới từ không phải là sai trong hầu hết các trường hợp (nhiều hơn về điều đó trong phần tiếp theo). Tuy nhiên, khi viết một tài liệu chính thức (hãy nghĩ đến các bài báo học thuật, tài liệu kinh doanh, v.v.), tốt nhất là tránh thực hành.

Cách sử dụng này không được khuyến khích sử dụng trong cách văn bản trang trọng và có thể được xem là không phù hợp hoặc nghe có vẻ kỳ quặc đối với người đọc. Một lần nữa, cách làm này không sai ngữ pháp, nhưng sai về mặt hình thức trong văn bản chính thức, vì nó tuân theo các quy tắc truyền thống hơn.

Khi viết trong ngữ cảnh trang trọng

Khi viết trong ngữ cảnh trang trọng

Khi một giới từ yêu cầu một đối tượng

Kết thúc một câu bằng giới từ không hoạt động nếu giới từ yêu cầu một đối tượng có ý nghĩa. Ví dụ: bạn sẽ không nói:

The little boy took her keys and hid them under.

Câu bị thiếu một đối tượng sau khi dưới để hiểu nơi các phím được ẩn. Bạn sẽ phải nói:

The little boy took her keys and hid them under his stuffed animals.

Khi kết thúc câu bằng giới từ được chấp nhận

Khi viết hoặc trò chuyện thân mật

Lời nói thân mật chiếm phần lớn giao tiếp của chúng tôi. Và, trừ khi bạn muốn nghe giống như bạn đến từ thế kỷ 19, nhiều cụm từ bạn sử dụng sẽ kết thúc bằng giới từ.

Cấu trúc được chấp nhận trong cuộc trò chuyện thông thường và có xu hướng làm cho nó trôi chảy hơn.

Ví dụ: Bạn sẽ không nói:

 • To whom should I give these keys?

Bạn sẽ nói:

 • Who do these keys belong to?

Không ai nói:

 • From where did you come?

Thay vào đó, bạn nói:

 • Where did you come from?

Bạn sẽ không nói:

 • In what kinds of things are you interested?

Bạn sẽ nói:

 • What kinds of things are you interested in?

Có hàng trăm ví dụ, nhưng bạn có được ý tưởng. Ngôn ngữ trang trọng sẽ là một sự phân tâm trong lời nói và sẽ không phục vụ tốt cho giao tiếp của bạn.

Khi viết hoặc trò chuyện thân mật

Khi viết hoặc trò chuyện thân mật

Khi giới từ được sử dụng như một phần của cụm động từ

Thật đúng khi kết thúc một câu bằng giới từ khi giới từ là một phần của cụm động từ. Chẳng hạn:

Hangout

 • Let’s hang out.
 • Do you want to hang out?

Calm down

 • Tell him to calm down.
 • We need to calm down.

Có hàng ngàn thành ngữ và cụm động từ trong tiếng Anh, vì vậy cấu trúc này là cấu trúc bạn sẽ thấy, nghe và sử dụng liên tục.

Khi giới từ được sử dụng như một phần của cụm động từ

Khi giới từ được sử dụng như một phần của cụm động từ

Lời kết

Nhìn chung, kết thúc một câu bằng giới từ có thể không chính thức, nhưng nó không sai. Bạn có thể không có lựa chọn nào khác khi giao tiếp vì hầu hết các giao tiếp diễn ra ở cấp độ không chính thức. Nó giúp bài phát biểu và văn bản của bạn trôi chảy theo cùng một cách. Hãy nhớ những quy tắc này vào lần tới khi ai đó cố gắng sửa ngữ pháp của bạn và nói, “Đừng kết thúc câu bằng giới từ!

You may also like

Leave a Comment