Among Vs. Between: Các trường hợp và ví dụ

by iets 8.0
Among Vs. Between: Các trường hợp và ví dụ

Quyết định lựa chọn giữa among vs. between trong một câu có thể là một nhiệm vụ khó khăn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ định nghĩa các từ, kiểm tra cách sử dụng của chúng và cung cấp các ví dụ để bạn biết nên sử dụng từ nào và trong ngữ cảnh nào.

Tổng quan

Among và between đều xuất phát từ các từ tiếng Anh cổ có nghĩa tương tự. Cả hai đều được sử dụng để phân biệt vị trí của một vật hoặc người trong mối quan hệ với các vật hoặc người khác. Người ta có thể sử dụng chúng dưới nghĩa bóng hoặc nghĩa đen.

Được sử dụng theo nghĩa đen:

 • They forced me to choose between traveling with my mom or with my dad.
 • The spoils were divided among the attackers.

Được sử dụng theo nghĩa bóng:

 • I’m stuck between a rock and a hard place.
 • His spirit was somewhere among the trees.

Cách sử dụng tương tự

Mặc dù chúng có ý nghĩa tương tự, nhưng cách sử dụng và ý nghĩa của chúng là khác nhau. Nhìn vào các câu sau và xem liệu bạn có thể phát hiện ra sự khác biệt không:

 • Negotiations between the two parties came to a standstill last night.
 • There was no agreement among the members of the party.
Cách sử dụng tương tự

Cách sử dụng tương tự

Thoạt nhìn, có vẻ như between được sử dụng khi bạn đang nói về mối quan hệ của hai đối tượng hoặc con người. Trong khi đó, among được sử dụng khi đối tượng có nhiều hơn hai.

Lịch sử sẽ nói rằng định nghĩa đó có ý nghĩa. Between xuất phát từ tiếng Anh cổ twā có nghĩa là hai (two). Và, có một niềm tin phổ biến rằng định nghĩa đơn giản này là đúng. Tuy nhiên, nó không đúng như vâyh. Các quy tắc để sử dụng hai từ không đơn giản như vậy.

Ví dụ, hãy nhìn vào cách sử dụng chính xác của between trong câu này:

Jamie wanted a stuffed animal for Christmas, but I couldn’t choose between an elephant, a tiger, a bear, or a dog.

Có hơn hai mục được liệt kê trong câu, nhưng nó là chính xác để sử dụng between thay vì among. Tại sao vậy? Đọc tiếp để tìm hiểu.

Khi nào nên sử dụng ‘Between’

Sử dụng between khi bạn mô tả mối quan hệ giữa các mục hoặc yếu tố riêng biệt và riêng lẻ. Các mục có thể đánh số nhiều hơn hai (nhiều hơn nữa). Nhưng, miễn là chúng được tách riêng lẻ, hãy sử dụng giữa để phân biệt chúng. Đọc các ví dụ này để xem ý tôi là gì:

 • I couldn’t choose between Baskin Robbins’ 31 different flavors of ice cream..
 • The money was divided between his son and daughter.
 • For my elective course, I have to choose between band, choir, debate team, or athletics.
 • Going to Starbucks is stressful! I can’t choose between a latte, cappuccino, americano, mocha, or a blended drink.

Giữa cũng được sử dụng để phân biệt vị trí của sự vật trong mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên, quy tắc mô tả các mục riêng lẻ vẫn giữ nguyên. Chẳng hạn:

 • Main street is located between 1st St. and Pacific St.
 • I buried the treasure between those three big stones in the middle of the island.
 • I think your keys fell between the couch cushions.
 • Read the paragraph between the two pictures.
Khi nào nên sử dụng ‘Between’

Khi nào nên sử dụng ‘Between’

Khi nào nên sử dụng ‘Among’

Sử dụng among khi bạn đang mô tả một hoặc nhiều mục hoặc người riêng biệt liên quan đến các mục hoặc những người không khác biệt và là một phần của một nhóm lớn hơn. Chẳng hạn:

 • Her daughter was lost somewhere among the mass of people.
 • The six rare coins were hidden among the pebbles in the bucket.

Bạn cũng có thể sử dụng among khi hiển thị rằng một cái gì đó hoặc ai đó là một phần của một nhóm. Một lần nữa, cách sử dụng được sử dụng để mô tả mối quan hệ giữa một cá nhân riêng biệt và những thứ khác không khác biệt.

 • The president felt most comfortable when she was among the members of her own party.

Khi among được sử dụng để mô tả một vị trí, nó cho thấy một cái gì đó khác biệt được bao quanh bởi một cái gì đó khác mà các bộ phận riêng lẻ không quá khác biệt.

 • Among the books in his library, we found an original copy of his manuscript.
Khi nào nên sử dụng 'Among'

Khi nào nên sử dụng ‘Among’

‘Among’ so với ‘Amongst’

Bạn có thể đọc hoặc nghe mọi người nói amongst thay vì among trong một số tình huống nhất định. Cả hai từ đều có nghĩa giống nhau và được sử dụng trong cùng một ý nghĩa.

Sử dụng amongst thay vì among thường được xem là cổ xưa và thậm chí tự phụ bởi nhiều người Mỹ. Tuy nhiên, among được chấp nhận và sử dụng phổ biến hơn bởi những người nói tiếng Anh Anh.

Một thành ngữ cổ điển sử dụng amongst là: There is no honor amongst thieves.

Câu trả lời ngắn gọn là among và amongst rất giống nhau, với một số khác biệt nhỏ.

'Among' so với 'Amongst'

‘Among’ so với ‘Amongst’

Among vs. Between: Đánh giá sử dụng

Giống như bất kỳ ngôn ngữ nào, bạn sẽ tìm thấy sự khác biệt giữa các hướng dẫn và quy tắc trong tiếng Anh. Và sự khác biệt Among và Between chắc chắn là hướng dẫn chứ không phải là quy tắc nghiêm ngặt!

Trong lịch sử, các quy tắc được mô tả trong bài viết này không phải là quy tắc cứng và nhanh. Thay vào đó, bạn có thể xem chúng như những hướng dẫn về cách người bản địa Mỹ nói. Đối với hầu hết các phần, among between có thể hoán đổi cho nhau trong điều gần nhất bạn sẽ tìm thấy trong một cuốn sách quy tắc: từ điển.

Hơn nữa, bản thân người dùng tiếng Anh không phải lúc nào cũng tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn chung này. Bạn có thể tìm thấy các ví dụ trong đó các nhà văn hoặc diễn giả đã phá vỡ các quy tắc và được sử dụng giữa thời điểm họ có lẽ nên sử dụng giữa hoặc ngược lại.

Tuy nhiên, khi giao tiếp với người nói tiếng Anh bản địa, đặt cược tốt nhất của bạn là tuân theo các quy tắc trên để sử dụng cách sử dụng thường được hiểu của các từ. Bạn sẽ nghe tốt hơn và giao tiếp hiệu quả hơn.

Hãy nhớ rằng: Sử dụng between khi mô tả mối quan hệ của các đối tượng riêng biệt, riêng lẻ và sử dụng among khi mô tả mối quan hệ giữa các mục riêng biệt và các mục được xem là một nhóm hoặc tập thể.

Nếu bạn muốn thành thạo tiếng Anh nâng cao của mình, việc phân biệt cách sử dụng phổ biến giữa và giữa là điều bắt buộc. Và, nếu bạn cần thêm trợ giúp, đây là danh sách các tài nguyên bổ sung sẽ hỗ trợ hiểu khái niệm này:

Grammarly – Among vs. Between—What’s the Difference?

Grammar Monster – Between and Among (The Difference)

Espresso English – What’s The REAL Difference Between BETWEEN And AMONG?

Merriam-Webster – ‘Between’ or ‘Among’ (or ‘Amongst’)?

Cambridge – Betwe­­en or among?

Cambridge – Betwe­­en hay among?

Lời kết

Giữa bài đăng này và các tài nguyên ở trên, bạn có thể hiểu rõ về việc sử dụng hai từ này. Tuy nhiên, giống như tất cả các quy tắc (và hướng dẫn chung) bằng tiếng Anh, có những ngoại lệ khác và một số cách sử dụng ít phổ biến hơn.

You may also like

Leave a Comment