Quy tắc và hướng dẫn sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh

by iets 8.0
Quy tắc và hướng dẫn sử dụng dấu phẩy trong tiếng Anh

Sử dụng dấu phẩy là một vấn đề nóng giữa những người đam mê ngữ pháp. Dấu phẩy thường bị lạm dụng, mặc dù một số người cho rằng các quy tắc về cách thức và thời điểm sử dụng dấu phẩy có phần lỏng lẻo. Dù bằng cách nào, chúng tôi sẽ đề cập đến thời điểm sử dụng dấu phẩy, khi nào KHÔNG sử dụng dấu phẩy và tại sao có một số ngoại lệ đối với các quy tắc.

Tám quy tắc cho dấu phẩy là gì?

Bạn có thể đã nghe nói rằng chỉ có tám quy tắc sử dụng dấu phẩy — và đó là sự thật. Các quy tắc quản lý việc sử dụng dấu phẩy thực sự khá đơn giản và dễ hiểu! Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn từng người trong số họ để hiểu rõ hơn về cách thức và thời điểm sử dụng dấu phẩy:

Quy tắc #1: Sử dụng dấu phẩy để ngăn cách ngày tháng

Khi viết ngày, dấu phẩy phải được sử dụng để phân tách các ngày trong tuần, ngày và năm.

Ví dụ: Thursday, January 3rd

Ví dụ: October 16th, 1967

Sử dụng dấu phẩy để ngăn cách ngày tháng

Sử dụng dấu phẩy để ngăn cách ngày tháng

Quy tắc #2: Sử dụng dấu phẩy để ngăn cách tên thành phố và tiểu bang (hoặc thành phố và quốc gia)

Khi viết vị trí, dấu phẩy phải được sử dụng để ngăn cách thành phố và tiểu bang hoặc quốc gia.

Ví dụ: Atlanta, Georgia

Ví dụ: Tokyo, Japan

Quy tắc #3: Sử dụng dấu phẩy cho các các thành phần mở đầu của một câu

Mặc dù nó không bắt buộc, nhưng theo các thành phần mở đầu nên có dấu phẩy.

Ví dụ: Excuse me, do you know how to get to the library?

Ví dụ: Yes, I know how to get there.

Sử dụng dấu phẩy cho các các thành phần mở đầu của một câu

Sử dụng dấu phẩy cho các các thành phần mở đầu của một câu

Quy tắc #4: Sử dụng dấu phẩy để tách phần trích dẫn khỏi phần còn lại của câu

Khi viết trích dẫn, bạn phải sử dụng dấu phẩy để tách trích dẫn khỏi các phần khác của câu.

Ví dụ: “I don’t like pizza,” he groaned.

Ví dụ: “Me neither,” she admitted as she stood from her chair, “let’s go somewhere else.”

Quy tắc #5: Sử dụng dấu phẩy để phân tách thông tin bổ sung

Nếu một câu bao gồm thông tin bổ sung hoặc không liên quan, nó nên được phân tách khỏi phần còn lại của câu bằng dấu phẩy (kể cả trước và sau).

Ví dụ: The teacher, Mrs. Johnson, plans to retire next week.

Ví dụ: I discovered, much to my surprise, that I got the promotion.

Sử dụng dấu phẩy để phân tách thông tin bổ sung

Sử dụng dấu phẩy để phân tách thông tin bổ sung

Quy tắc #6: Sử dụng dấu phẩy với mệnh đề phụ thuộc

Khi một câu bắt đầu bằng mệnh đề phụ thuộc (một mệnh đề không thể tự hoạt động như một câu), nó phải được theo sau bởi dấu phẩy.

Ví dụ: Before I could even open my eyes, my dog was licking my face.

Ví dụ: As long as I have my morning coffee, I’m happy.

Sử dụng dấu phẩy với mệnh đề phụ thuộc

Sử dụng dấu phẩy với mệnh đề phụ thuộc

Quy tắc # 7: Không sử dụng dấu phẩy để nối hai mệnh đề độc lập!

Nếu một câu có hai mệnh đề độc lập, hai mệnh đề này sẽ được nối với nhau bởi một liên từ phối hợp. Dấu phẩy phải luôn đứng trước các liên từ phối hợp.

Nếu bạn cố gắng nối hai mệnh đề độc lập bằng cách sử dụng dấu phẩy (không có liên từ phối hợp), đây là một lỗi ngữ pháp được gọi là “comma splice.” Bạn có thể nhớ tất cả các liên từ phối hợp bằng cách sử dụng từ viết tắt sau: FANBOYS (for, and, nor, but, or, yet, so).

Ví dụ: He reached the station at the correct time, yet he still missed his train.

Ví dụ: I love grapes, but I hate wine.

Dấu phẩy để nối hai mệnh đề độc lập!

Dấu phẩy để nối hai mệnh đề độc lập!

Quy tắc #8: Sử dụng dấu phẩy trong danh sách có từ ba thành phần trở lên

Nếu bạn đang viết ra một danh sách với ba hoặc nhiều mục, bạn sẽ cần phải phân tách từng mục bằng dấu phẩy.

Điều quan trọng cần lưu ý là nhiều tranh cãi về việc mục cuối cùng trong danh sách có yêu cầu dấu phẩy nối tiếp hay không (điều này được gọi là Dấu phẩy Oxford). Dấu phẩy Oxford không được sử dụng trong phong cách viết của Associated Press (AP), mặc dù những người ủng hộ Dấu phẩy Oxford cho rằng nó giúp giải quyết bất kỳ sự mơ hồ nào.

Ví dụ Dấu phẩy Oxford: I went to the supermarket to buy milk, eggs, and bread.

Ví dụ không Dấu phẩy Oxford: He has been to Paris, Rome, London and Amsterdam.

Sử dụng dấu phẩy một cách sáng tạo

Các quy tắc dấu phẩy được nêu ở trên đưa ra một dấu hiệu rõ ràng về chính xác cách thức và thời điểm sử dụng dấu phẩy. Tuy nhiên, nhiều nhà văn cũng sử dụng dấu phẩy cho các mục đích ngoài quy tắc 8 dấu phẩy. Đây là lý do chính khiến rất nhiều sinh viên tiếng Anh cảm thấy bối rối về việc sử dụng dấu phẩy đúng cách.

Cụ thể hơn, dấu phẩy thường được sử dụng để biểu thị sự tạm dừng tự nhiên trong lời nói hoặc hiệu ứng ấn tượng.

Ví dụ: We can find a solution, if a solution is even possible.

Về mặt ngữ pháp, câu trên không chính xác. Tuy nhiên, nếu một nhà văn muốn tạo ra một khoảng dừng tự nhiên hoặc nhấn mạnh kịch tính, thì dấu phẩy thường sẽ được chấp nhận như một giấy phép nghệ thuật. Trong văn học và các tác phẩm nghệ thuật khác, nhà văn có một số quyền tự do lựa chọn cách sử dụng dấu phẩy.

Sử dụng dấu phẩy một cách sáng tạo

Sử dụng dấu phẩy một cách sáng tạo

Sử dụng dấu phẩy và cách nó ảnh hưởng đến ý nghĩa

Hãy nhớ rằng vị trí dấu phẩy không chỉ ảnh hưởng đến độ chính xác ngữ pháp của câu; Nó cũng có thể ảnh hưởng đến ý nghĩa.

Hãy xem xét một vài vị trí dấu phẩy khác nhau để xem chúng có thể thay đổi ý nghĩa của câu như thế nào:

I love my parents, Rufus the Dog, and Fluffy the Cat.

Trong câu trên, bạn đang tuyên bố tình yêu của bạn dành cho cha mẹ, của bạn, Rufus và con mèo của bạn, Fluffy. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ qua Dấu phẩy Oxford, câu có thể bị hiểu sai:

I love my parents, Rufus the Dog and Fluffy the Cat.

Nếu không có dấu phẩy Oxford, có vẻ như bạn đang nói rằng cha mẹ bạn là một và một con mèo! Dưới đây là một ví dụ thường được sử dụng khác về lý do tại sao vị trí dấu phẩy rất quan trọng:

Let’s eat, Grandpa!

Let’s eat Grandpa!

Với dấu phẩy, bạn chỉ đơn giản là gọi ông của bạn cho bữa tối. Nếu bạn lấy dấu phẩy đi, có vẻ như bạn định ăn ông của bạn cho bữa tối!

Cuối cùng, đây là hai ví dụ dấu phẩy nữa:

However, you may feel (that) the story is ridiculous.

However you may feel, the story is ridiculous.

Trong câu đầu tiên, người nói đang nói rõ họ nghĩ bạn có thể cảm thấy thế nào về một câu chuyện. “That” là tùy chọn trong ví dụ này. Tuy nhiên, khi vị trí dấu phẩy được thay đổi, người nói đang nói rằng câu chuyện thật nực cười, cho dù bạn có nghĩ vậy hay không.

Lời Kết

Mặc dù có vẻ như bạn có thể đặt dấu phẩy ở bất cứ đâu bạn thích, nhưng thực sự có những quy tắc cắt khá rõ ràng điều chỉnh việc sử dụng dấu phẩy bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tranh luận về một số loại sử dụng dấu phẩy nhất định (như Dấu phẩy Oxford), điều này có thể gây khó khăn cho sinh viên tiếng Anh để biết điều gì là đúng. Nếu bạn lo lắng về việc lạm dụng dấu phẩy, chỉ cần làm theo 8 quy tắc của dấu phẩy và bạn không thể sai!

You may also like

Leave a Comment