4 Loại câu hỏi cơ bản trong tiếng Anh

by iets 8.0

Ngữ pháp của những câu hỏi tiếng Anh khá là phức tạp. Rất khó để nhớ bạn cần động từ bổ trợ nào – hoặc sau đó để có được thứ tự từ phù hợp. Điều này thậm chí không hề dễ trong tình huống bạn có thời gian để suy nghĩ – ví dụ, khi bạn viết. Nhưng khi bạn nói chuyện với người khác, khi thời gian còn ít hơn

Một giải pháp đó chính là dùng những câu hỏi đơn giản giống người bản xứ (với ngữ pháp đơn giản) trong cuộc trò chuyện. Dưới đây là bốn ví dụ bạn sẽ làm nó như thế nào.

Loại bỏ động từ bổ trợ

Khi bạn đang ở giữa một cuộc trò chuyện, để nhanh chóng nhớ ra đúng động từ bổ trợ không phải là luôn luôn dễ dàng. Não của bạn sẽ bắt đầu nghĩ “Do hay Does?” “Have?” “Didn’t?”
Một cách để tránh điều này chính là loại bỏ hoàn toàn động từ bổ trợ và chủ thể. Điều này cũng được biết đến là “phép lược từ” và nó rất là phổ biến khi nói tiếng Anh. Dưới đây là ba ví dụ của câu hỏi “đầy đủ”, dưới dạng vô cùng đơn giản:
“Would you like a lift to the station?”
“Do you fancy going to the cinema?”
“Have you eaten here before?”

Ở tất cả các câu hỏi này bạn có thể loại bỏ từ bổ trợ (“would”,”do” và “have”) và chủ thể (“you”). Rồi bạn sẽ có những câu hỏi ngắn gọn này:
“Like a lift to the station?”
“Fancy going to the cinema?”
“Eaten here before?”

Vẫn giữ nguyên ngữ điệu (tăng rồi giảm âm) nhưng loại bỏ phần đầu giúp bạn nói trôi chảy hơn và giảm nguy cơ mắc lỗi với trật tự từ hoặc phụ từ.
Nó cũng giúp bạn tập trung hơn vào ý thiết yếu của câu hỏi
“Have you got a problem with that?” thành “Got a problem with that?”
“Do you want this one or that one?” thành “This one or that one?” (Cũng có thể là “Want this one or that one?”, nhưng thậm chí còn trực tiếp hơn nếu bỏ qua “muốn” khỏi câu hỏi.)

Sử dụng câu hỏi hai từ

Đây là dạng câu hỏi phổ biến khi bạn dùng “any” hoặc “more”

Câu hỏi “any” điển hình
“Any good?” (“Was it any good?” – khi người bán hang hỏi bạn có muốn mua gì không)
“Any news?” (“Is there any news?”)
“Any luck?” (“Did you have any luck?” – khi có người hỏi bạn có thành công ở những gì bạn muốn không)
“Any messages?” (“Are there any messages for me?”)
“Any questions?” (“Do you have any questions for me?” – sau khi bạn đã dạy hoặc giải thích điểu gì)

Dưới đây là một vài ví dụ với “more”:
“More potatoes?” (= “Would you like any more potatoes?”)
“More tea?” (= “Would you like another cup of tea?”)
“More?” (= “Do you really want more?!”)

How about / What about …?

Đây là những câu hỏi rất đơn giản vì bạn có thể sử dụng chúng như “khối” ngôn ngữ:
“How about going to a restaurant tonight?”
“I’d like to try the new Chinese place. What about you?”

Bạn có thể sử dụng chúng để đề nghị hoặc xin ý kiến. Ngữ pháp duy nhất bạn phải nhớ là bạn theo sau cụm từ với danh từ hoặc dạng “ing”:
“What about the Double Diamond?” (danh từ)
“How about trying the Double Diamond?” (dạng “ing”)

Tell me about…

Thay vì sử dụng dạng câu hỏi, hãy nói “tell me about” trước chủ đề của bạn. Dạng câu hỏi này rất hữu dụng, bởi vì nó là câu hỏi mở (bạn không bị giới hạn bởi câu trả lời) và ngữ pháp của nó vô cùng đơn giản. Dưới đây là một số ví dụ
“Tell me about your first day at work” (hơn là “Can you tell me about…”)
“Tell me about your country” (hơn là “Can you describe your country to me?”
“Tell me about your family” (hơn là “Can you talk to me about your family?”)

You may also like

Leave a Comment