Câu ghép là gì?

by iets 8.0
Câu ghép là gì

Việc tìm ra cách sử dụng cấu trúc câu trong tiếng Anh là rất quan trọng để cải thiện cả khả năng nói và viết của bạn. Nếu bạn chỉ sử dụng một loại cấu trúc câu, tiếng Anh của bạn sẽ nghe rất đơn điệu và nhàm chán. Vì vậy, nhiều sinh viên học tiếng Anh muốn học cách thay đổi cấu trúc câu và tạo ra các câu thú vị hơn. Một yếu tố quan trọng của cấu trúc câu đa dạng là câu ghép.

Ví dụ về cấu trúc câu

Để hiểu rõ hơn về các câu ghép, điều quan trọng là phải xem chúng khác với các cấu trúc câu khác như thế nào. Có bốn loại cấu trúc câu trong tiếng Anh: câu đơn giản, ghép, câu phức và câu phức tổng hợp. Chúng ta hãy xem các định nghĩa và ví dụ của từng loại:

Câu đơn

Một câu đơn chỉ có một chủ ngữ và một vị ngữ. Chủ ngữ là người hoặc vật thực hiện hành động, trong khi vị ngữ là một phần của câu có chứa động từ chính, cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến hành động của chủ ngữ (đối tượng hoặc trạng ngữ). Trong các câu sau, chủ ngữ được in đậm. Dưới đây là một vài ví dụ:

 • He saw a bird.
 • They swim.
 • Sam is really hungry.
 • Jessica wants an ice cream cone.
Câu đơn

Câu đơn

Như bạn có thể thấy, mỗi câu trên chỉ có một chủ ngữ và một động từ chính. Do đó, đây là tất cả các ví dụ về câu đơn giản. Bây giờ chúng ta hãy xem các câu phức tạp hoạt động như thế nào:

Câu phức

Một câu phức chứa một mệnh đề độc lập và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc. Một mệnh đề độc lập có thể tự đứng một mình. Vì vậy, nếu bạn loại bỏ bất kỳ mệnh đề phụ thuộc nào từ câu, nó vẫn có ý nghĩa và đúng ngữ pháp. Các câu đơn giản cũng là ví dụ về các mệnh đề độc lập không có mệnh đề phụ thuộc.

Ngoài ra, một mệnh đề phụ thuộc không thể tự đứng một mình và yêu cầu một mệnh đề độc lập phải là một câu đầy đủ. Trong các ví dụ sau, mệnh đề độc lập được in đậm. Chẳng hạn:

 • When he arrived at school, the other students had already left.
 • I don’t like pizza unless it has a lot of cheese.
 • Since no one would help me, I had to clean the whole apartment by myself.
 • Before they left the house, they grabbed all of their toys and said goodbye to their parents.
Câu phức

Câu phức

Tất cả các câu phức chỉ có một mệnh đề độc lập và có ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. Điều quan trọng cần lưu ý là mệnh đề độc lập và (các) mệnh đề phụ thuộc có thể xuất hiện theo bất kỳ thứ tự nào. Bây giờ chúng ta hãy xem xét các câu phức:

Câu phức hợp

Một câu phức hợp tương tự như một câu ghép, vì nó phải có ít nhất một mệnh đề phụ thuộc. Tuy nhiên, thay vì chỉ một mệnh đề độc lập, một câu phức hợp phải có hai mệnh đề độc lập. Các câu phức hợp phải chứa ít nhất một liên từ phối hợp (andorbut,…) và một liên từ (afterbeforewhenwhileuntil,…).

Như trước đây, các câu sau đây chứa các mệnh đề độc lập được in đậm. Chẳng hạn:

 • While I go to the supermarket, my father cleans the house and my mother takes care of the dogs.
 • The man crashed his car after the other driver ran a red light, but the other driver never looked back.
 • Everyone listened as the politician made his speech, though nobody agreed with his views.
 • They looked for the puppy all day, but he was asleep under a blanket the whole time.

Như những ví dụ này cho thấy, các liên từ phối hợp liên kết hai mệnh đề độc lập, trong khi các liên từ phụ thuộc đưa ra một mệnh đề phụ thuộc trước hoặc sau một mệnh đề độc lập. Cuối cùng, chúng ta hãy xem xét chủ đề của hướng dẫn hôm nay: câu ghép.

Câu ghép là gì?

Bây giờ bạn đã hiểu rõ hơn về ba loại cấu trúc câu khác trong tiếng Anh, đã đến lúc trả lời câu hỏi: câu ghép là gì? Một câu ghép có một hoặc nhiều chủ ngữ hoặc vị ngữ. Nói cách khác, một câu ghép bao gồm ít nhất hai mệnh đề độc lập và không có mệnh đề phụ thuộc. Các mệnh đề này được nối bởi một liên từ phối hợp hoặc dấu chấm phẩy.

Câu ghép là gì?

Câu ghép là gì?

Trong các câu dưới đây, bạn có thể thấy (các) chủ ngữ được in đậm. Chẳng hạn:

 • We heard a loud sound, and the engine turned off.
 • The teacher spoke loudly, but the students were not listening.
 • I painted the art; my assistant sold them.
 • You should come back tomorrow; I will know more then.

Khi sử dụng liên từ phối hợp để liên kết hai mệnh đề độc lập, bạn nên luôn sử dụng dấu phẩy. Dấu phẩy không đủ mạnh để nối các mệnh đề độc lập mà không có liên từ. Vì vậy, nếu bạn không muốn sử dụng liên từ, bạn sẽ cần sử dụng dấu chấm phẩy.

Cách thay đổi cấu trúc câu trong tiếng Anh

Cấu trúc câu khác nhau rất quan trọng khi nói hoặc viết tiếng Anh. Tại sao? Bởi vì sử dụng cùng một cấu trúc câu lặp đi lặp lại nghe có vẻ nhàm chán và không tự nhiên. Ví dụ: Hãy xem một đoạn văn chỉ sử dụng các câu đơn giản:

Cấu trúc câu không thay đổi

I like the beach. It is very beautiful. I went there last week. The sun was shining. The water was blue and clear. Some people were playing volleyball. My dog ran and played. My dog grabbed the volleyball. The people chased after him. I apologized to everyone. It was a disaster!

Mặc dù đoạn văn trên có ý nghĩa, nhưng thật khó đọc khi đọc. Mỗi câu có cấu trúc rất giống nhau (chỉ có một chủ ngữ và một vị ngữ), mang lại cho nó cảm giác lặp đi lặp lại liên tục. Vì vậy, hãy trộn lẫn mọi thứ lên một chút:

Cấu trúc câu đa dạng

I like the beach. It is a beautiful place to spend a day off. In fact, I went to the beach last week after I had finished work. The sun was shining and the water was blue and clear. Some people were playing volleyball nearby, but I wasn’t in the mood to play. My dog ran and played with the people, but he had an ulterior motive. He grabbed the volleyball and ran as fast as he could. The people chased after him, but he was too fast. Eventually, I was able to catch him and return the ball to its rightful owners. Naturally, I apologized to everyone. It started out as such a beautiful day, but it ended on an awkward note. What a disaster!

Nghe có vẻ tốt hơn nhiều theo cách này, phải không? Những câu đơn giản chỉ cho phép bạn diễn đạt các khái niệm đơn giản. Bằng cách thêm các câu ghép, phức tạp và thậm chí phức tạp, bạn có thể làm cho bài viết và nói tiếng Anh của mình nghe chi tiết, biểu cảm và thú vị hơn.

Cách dễ nhất để trộn lẫn mọi thứ là suy nghĩ về một số cách khác nhau để nói cùng một điều. Điều này sẽ buộc bạn phải sử dụng các cấu trúc câu khác nhau và suy nghĩ về những cách mới để thể hiện bản thân. Mặc dù bạn có thể không thể làm điều này một cách nhanh chóng trong một cuộc trò chuyện, bạn chắc chắn có thể cải thiện bài viết của mình và theo thời gian, điều chỉnh bài nói của bạn để bao gồm các cấu trúc câu đa dạng hơn.

Lời Kết

Cấu trúc câu ghép là một trong những cách tốt nhất để diễn đạt hai hoặc nhiều câu khác biệt nhưng có liên quan đến ngữ cảnh. Nó cung cấp cho bạn nhiều tự do hơn các câu đơn giản, mà không có sự phức tạp của các cấu trúc câu khác. Bây giờ bạn đã biết định nghĩa của câu ghép, bạn có thể bắt đầu thêm chúng vào bài nói và viết tiếng Anh của riêng bạn! Bằng cách này, bạn có thể thể hiện bản thân rõ ràng và làm cho âm thanh tiếng Anh của bạn đa dạng và thú vị hơn!

You may also like

Leave a Comment