Cấu trúc câu là gì?

by iets 8.0
Cấu trúc câu là gì

Cấu trúc câu tiếng Anh đề cập đến các cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng trật tự từ và các phần của lời nói để tạo thành câu. Học cách thay đổi cấu trúc câu trong bài viết và bài phát biểu của bạn cũng có thể giúp bạn tiến gần hơn đến sự lưu loát tiếng Anh! Trong hướng dẫn hôm nay, chúng ta sẽ xem xét các quy tắc cấu trúc câu bằng tiếng Anh, các loại cấu trúc câu cơ bản và cách thay đổi câu của bạn trong cả văn bản và lời nói tiếng Anh. Vì vậy, hãy bắt đầu!

Cấu trúc câu trong tiếng Anh là gì?

Nếu bạn đã dành bất kỳ khoảng thời gian nào để học tiếng Anh, bạn biết rằng các câu có thể khá dài và phức tạp. Tuy nhiên, cốt lõi của chúng, hầu hết các câu tiếng Anh đều tuân thủ các quy tắc cấu trúc câu cụ thể. Cụ thể hơn, cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh phụ thuộc vào hai yếu tố quan trọng: chủ ngữ và vị ngữ. Ngoài ra, câu có thể chứa một hoặc nhiều đối tượng, đối tượng gián tiếp và bổ ngữ.

 • Chủ ngữ – Chủ ngữ của câu là người, địa điểm, sự vật hoặc ý tưởng đang thực hiện một hành động.
  • The man laughed.
 • Vị ngữ – Vị ngữ là một phần của câu có chứa động từ chính và bất kỳ từ hoặc mệnh đề nào.
  • The man laughed.
 • Tân ngữ – Tân ngữ là người, địa điểm, sự vật hoặc ý tưởng nhận được hành động trong một câu.
  • The man bought a newspaper.
 • Tân ngữ gián tiếp – Đối tượng gián tiếp của một câu biểu thị cho ai hoặc cho ai một hành động được thực hiện.
  • The man bought a newspaper for me.
 • Bổ ngữ – Bổ ngữ đề cập trở lại chủ đề của một câu. Để một câu chứa bổ ngữ, cũng phải có một động từ liên kết.
  • The man is a good person.
Cấu trúc câu trong tiếng Anh là gì?

Cấu trúc câu trong tiếng Anh là gì?

Các mệnh đề trong tiếng Anh là gì?

Để hiểu đầy đủ cấu trúc câu trong tiếng Anh, bạn cũng phải hiểu vai trò của mệnh đề. Có hai loại mệnh đề chính trong tiếng Anh: mệnh đề độc lập (mệnh đề chính) và mệnh đề phụ thuộc (mệnh đề phụ). Một mệnh đề độc lập phải chứa một chủ ngữ và một động từ (vị ngữ). Do đó, một mệnh đề độc lập có thể hoạt động độc lập với bất kỳ mệnh đề nào khác. Nhiều mệnh đề độc lập thậm chí có thể được liên kết với nhau bằng cách sử dụng liên từ phối hợp hoặc dấu chấm phẩy. Chẳng hạn:

 • The woman worked.
 • The woman liked her job, but she really wanted a promotion.
 • Even though the job was great, the woman decided to quit.
 • The woman quit her job and she never looked back.
 • The woman quit her jobit was the best decision she ever made.
Các mệnh đề trong tiếng Anh là gì?

Các mệnh đề trong tiếng Anh là gì?

Ngoài ra, một mệnh đề phụ thuộc không thể tự đứng vững. Nói cách khác, một mệnh đề phụ thuộc phụ thuộc phụ thuộc vào sự hiện diện của một mệnh đề độc lập để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Một mệnh đề phụ thuộc luôn bắt đầu bằng một liên từ phụ hoặc một đại từ quan hệ. Chẳng hạn:

 • The boy walked to school because he missed the bus.
 • Since he was late for school, the boy couldn’t use his favorite seat.
 • The teacher scolded him when he arrived.
 • After that day, the boy felt embarrassed, because he was known as the boy who was late for school.

4 loại câu trong tiếng Anh

Bây giờ bạn đã biết các thuật ngữ cơ bản cho các phần khác nhau của câu, đã đến lúc bắt đầu đặt câu! Có bốn loại câu cơ bản mà bạn có thể tạo: đơn giản, phức tạp, phức tạp và phức tạp.

 • Câu đơn – Một câu đơn giản có một chủ ngữ và một vị ngữ. Nói cách khác, nó được tạo thành từ một mệnh đề độc lập.
  • The girl borrowed a book.
 • Câu ghép – Một câu ghép có ít nhất hai chủ ngữ và hai động từ. Điều này có nghĩa là một câu ghép có hai mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng dấu phẩy và một liên từ phối hợp.
  • I really love this author, but I don’t have time to read her new book.
 • Câu phức – Một câu phức có một mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.
  • We laughed while we walked to the library.
 • Câu phức hợp – Một câu phức hợp có ít nhất hai mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.
  • Since I couldn’t find my car keys, my roommate drove me to work, and I was very grateful.

Cách tạo thành một câu đơn giản bằng tiếng Anh

Ok, vì vậy chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều thông tin cho đến nay. Bây giờ bạn đã biết các phần cơ bản của câu, hai loại mệnh đề chính tạo nên câu tiếng Anh và các loại câu khác nhau mà bạn có thể thực hiện. Vì vậy, bây giờ chúng ta hãy thực hành làm một số câu đơn giản!

Cách tạo thành một câu đơn giản bằng tiếng Anh

Cách tạo thành một câu đơn giản bằng tiếng Anh

May mắn thay, các bài tập cấu trúc câu không phải tẻ nhạt. Hãy bắt đầu với một số dạng câu cơ bản nhất để giúp bạn bắt đầu!

Chủ ngữ – động từ

Mệnh đề độc lập
Chủ ngữ Vị ngữ
Động từ
Isabella walks.
The dog plays.
We laugh.

Bạn có thể nghĩ ra một số ví dụ khác không? Chỉ cần thay thế bất kỳ từ nào trong cột “chủ ngữ” bằng danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ. Sau đó, thay thế từ trong cột “động từ” bằng một động từ đồng ý với chủ ngữ. Thật dễ dàng! Bây giờ hãy bắt đầu thêm một số yếu tố mới:

Chủ ngữ – Động từ – Tân ngữ

Mệnh đề độc lập
Chủ ngữ Vị ngữ
Động từ Tân ngữ
sees sees a tree.
My teacher reads the book.
I carried my bag.

Chủ ngữ – Động từ – Tính từ

Mệnh đề độc lập
Chủ ngữ Vị ngữ
Động từ Tính từ
The man feels happy.
The painting looks creepy.
She is kind.

Chủ ngữ – Động từ – Trạng từ

Mệnh đề độc lập
Chủ ngữ Vị ngữ
Động từ Phó từ
They walk quickly.
He stares intensely.
We performed well.

Cách thay đổi cấu trúc câu

Không cần phải nói, chỉ sử dụng những câu đơn giản (như những câu đã nêu ở trên) sẽ cho phép bạn thể hiện những suy nghĩ, thái độ và thông tin rất cơ bản – nhưng không nhiều thứ khác. Do đó, bạn sẽ cần thay đổi các mẫu nói và viết của mình để bao gồm các câu ghép, phức và phức hợp. Tuy nhiên, khi thực sự nói đến cấu trúc câu khác nhau, suy nghĩ về loại câu bạn muốn thực hiện không giúp ích gì nhiều. Trong thực tế, nó có thể làm cho quá trình khó hiểu hơn rất nhiều so với nó cần thiết.

Thay vào đó, hãy tập trung vào độ dài câu. Cho dù bạn đang viết hay nói, hãy cố gắng rắc hỗn hợp các câu ngắn, trung bình và dài. Điều này sẽ đảm bảo rằng bạn sử dụng nhiều hơn một loại cấu trúc câu.

Cách thay đổi cấu trúc câu

Cách thay đổi cấu trúc câu

Một cách tuyệt vời khác để thay đổi cấu trúc câu là bao gồm các từ chuyển tiếp. Những từ này giúp câu của bạn nghe đa dạng hơn và mang lại cho nhiều câu nói cảm giác liên tục. Dưới đây là một vài từ chuyển tiếp phổ biến mà bạn có thể đặt ở đầu hoặc giữa câu:

 • And
 • But
 • However
 • Therefore
 • Moreover
 • Thus
 • Although
 • Because
 • Yet

Cuối cùng, hãy nhớ sử dụng các thì động từ khác nhau. Điều này không có nghĩa là bạn nên đột ngột chuyển từ quá khứ sang hiện tại, và sau đó quay trở lại quá khứ một lần nữa. Điều này nghe có vẻ khó hiểu. Thay vào đó, bạn nên cố gắng kết hợp các thì tiếng Anh khác nhau có ý nghĩa trong ngữ cảnh bài phát biểu hoặc bài viết của bạn.

Lời Kết

Khi nói đến cấu trúc câu bằng tiếng Anh, có thể cảm thấy như có rất nhiều cơ sở để đề cập. Bạn cần có hiểu biết cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh, từ vựng, các phần của lời nói, mệnh đề, cũng như các phần khác nhau của câu. May mắn thay, với thời gian và thực hành, tất cả các quy tắc và thuật ngữ cấu trúc câu này sẽ bắt đầu đến với bạn một cách tự nhiên!

You may also like

Leave a Comment