Bài tập giúp thành thạo trợ động từ trong tiếng Anh

by iets 8.0
trợ động từ trong tiếng anh

Việc học cách sử dụng trợ động từ (ví dụ như do, don’t, does, doesn’t,…) là một trong những phần khó nhất của tiếng Anh. Nó không hoàn toàn phụ thuộc vào trực giác và cũng chỉ được sử dụng trong một vài ngữ cảnh riêng biệt. Lạm dụng trợ động từ là một lỗi rất nặng, thậm chí kể cả những học sinh giỏi tiếng Anh cũng có thể mắc lỗi này. Trong viễn cảnh tốt nhất thì việc mắc lỗi như thế sẽ chứng tỏ bạn chỉ là một người đang học tiếng, điều có thể đem đến sự phán xét, đánh giá. Còn trong viễn cảnh tệ nhất thì bạn sẽ khiến người khác hiểu sai ý bạn hoàn toàn.

9 bước giúp bạn thành thạo các trợ động từ trong tiếng anh

Nhưng đừng lo! Dưới đây là một bài tập có thể giải quyết mọi vấn đề về trợ động từ của bạn. Và điều tuyệt nhất là kể cả bạn có là người mới bắt đầu hay người đã khá thành thạo thì cũng đều có thể học được. Và đây là cách nó vận hành.

Trợ động từ trong tiếng anh

Trợ động từ trong tiếng anh

Bước 1: Câu khẳng định

Đầu tiên, chọn bất kì một câu khẳng định nào có chứa động từ to be (am, are, is0. Nói câu này với người thứ nhất. Ví dụ: “I am awake”. Bạn có thể lựa chọn câu dài và thú vị hoặc ngắn nhưng ngọt ngào, tùy ý bạn.

Bước 2: Câu phủ định

Bây giờ, hãy đặt một câu phủ định tương tự với câu trên. Ví dụ: “I am not awake.” Chú ý rằng với động từ to be, để chuyển câu khẳng địnhthành câu phủ định, bạn phải thêm not vào sau động từ to be.

Bước 3: Câu hỏi ở dạng khẳng định

Bây giờ, tiếp tục nói một câu khẳng định, nhưng lần này là dưới dạng câu hỏi. Ví dụ: “Am I awake?” Hãy chú ý khi chuyển câu khẳng định có chứa động từ to be thành câu nghi vấn, bạn phải đảo động từ to be lên trước chủ ngữ..

Bước 4: Câu hỏi ở dạng phủ định

Đây là một phần khá phức tạp. Giờ hãy đặt một câu tương tự như trên, sau đó chuyển nó thành câu hỏi ở dạng phủ định. Ví dụ: “Am I not awake?” Hãy nhớ là kể cả với câu hỏi ở dạng phủ định thì động từ to be vẫn phải được đảo lên trước chủ ngữ. Để thể hiện câu nghi vấn đang ở dạng phủ định, chúng ta thêm not sau chủ ngữ.

Bước 5: Câu hỏi xác nhận giả thuyết (Assumption confirmation question)

Bước cuối cùng được cho là bước khó nhất. Trong tiếng Anh, khi ta cho rằng một điều gì là đúng và muốn xác nhận lại nó, chúng ta phải dùng một cấu trúc câu khác, trong đó động từ to be được chia dưới dạng phủ định. Để xác nhận giả thuyết với một người, ta dùng aren’t. Ví dụ, nếu tôi cho rằng tôi đã tỉnh ngủ, nhưng tôi không chắc về điều đó, tôi sẽ hỏi một người bất kì rằng “Aren’t I awake?”
Và như vậy thì bạn đã có đầy đủ: câu khẳng định (+), câu phủ định (-), câu nghi vấn ở dạng khẳng định (+?), câu nghi vấn ở dạng phủ định (-?), câu hỏi xác nhận giả thuyết (ACQ).

+:       I am awake.
-:        I am not awake.
+?:     Am I awake?
-?:      Am I not awake.

ACQ:   Aren’t I awake?

Cấu trúc trợ động từ

Cấu trúc trợ động từ

Bước 6: Lập kế hoạch cho bản thân

Bây giờ, bạn hãy rút điện thoại ra và bật đồng hồ bấm giờ lên. Có thể bạn hiểu ngữ pháp, nhưng bạn sẽ không thực sự biết ngữ pháp đó trước khi bạn thực sự suy nghĩ về nó. Nếu bạn quản lý thời gian thực sự tốt, bạn sẽ không cần phải nghĩ quá nhiều về cấu trúc câu, thậm chí nó sẽ trở thành bản năng của bạn luôn. Hãy thử thi với bạn của bạn để xem xem bạn có thể thắng họ hay không. Hãy cố nghĩ về bài tập này càng nhiều càng tốt. Bất cứ khi nào đầu óc bạn đang rảnh rỗi, hãy chọn một câu và xem xem bạn có thể làm như thế này nhanh đến mức nào.

Bước 7: Thay đổi góc nhìn

Bây giờ hãy lặp lại bài tập này nhưng với những người khác nhau, và sử dụng cả ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba.

+:       You are awake.
-:        You are not awake.
+?:     Are you awake?
-?:      Are you not awake?

ACQ:   Aren’t you awake?

+:       He/she is awake.
-:        He/she is not awake.
+?:     Is he/she awake?
-?:      Is he/she not awake?

ACQ:   Isn’t he/she awake?

+:        We are awake.
-:         We are not awake.
+?:     Are we awake?
-?:      Are we not awake?

ACQ:   Aren’t we awake?

+:       They are awake.
-:        They are not awake.
+?:     Are they awake?
-?:      Are they not awake?

ACQ:   Aren’t they awake?

Bước 8: Thực hành

Bây giờ, hãy thử với những câu sử dụng động từ thường. Ví dụ, “

I walk to work every day”. Động từ trong câu là walk.

+:       I walk to work every day.
-:        I don’t walk to work every day.
+?:     Do I walk to work every day?
-?:      Do I not walk to work every day?

ACQ:   Don’t I walk to work every day?

Hãy chú ý, các câu có động từ thường nhưng không chứa động từ to be, ta thêm do vào dạng phủ định và nghi vấn. Với câu hỏi ta đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ như với động từ to be.

Bước 9: Thay đổi góc nhìn

Bây giờ, hãy làm tương tự như với động từ to be.

+:       You walk to work.
-:        You don’t walk to work.
+?:     Do you walk to work?
-?:      Do you not work to work?

ACQ:   Don’t you walk to work?

+:       She/he walks to work.
-:        She/he doesn’t walk to work.
+?:     Does she/he walk to school?
-?:      Does she/he not walk to school?

ACQ:   Doesn’t she/he walk to school?

+:        We walk to work.
-:         We don’t walk to work.
+?:     Do we walk to work?
-?:      Do we not walk to work?

ACQ:   Don’t we walk to work?

+:       They walk to work.
-:        They don’t walk to work.
+?:     Do they walk to work?
-?:      Do they not walk to work?

ACQ:   Don’t they walk to work?

Chú ý:

·        Ta thêm s vào sau động từ cho ngôi thứ 3 số ít. Ví dụ: “He walks to work.”

·        Chú ý với ngôi thứ 3 số ít trong câu phủ định và nghi vấn, ta không chia động từ walk. Đó là bởi nếu trong câu có trợ động từ, ta chỉ chia duy nhất trợ động từ. Ví dụ “He doesn’t walk to work.”

Hãy nhớ phải sắp xếp thời gian cho từng phần. Khi mới bắt đầu, bạn chỉ nên đặt ra các mục tiêu đơn giản. Đừng nản chí nếu bạn thực hiện phương pháp này quá lâu, thậm chí là lên đến 5 phút. Chỉ cần bạn luyện tập đủ nhiều thì mọi chuyện sẽ không còn là vấn đề. Dần dần, bạn cũng có thể làm bài tập này trong vòng 10 giây.

Tổng kết về trợ động từ

Tổng kết về trợ động từ

Xem thêm: 4 chiến lược để tránh bị ngập ngừng khi nói tiếng Anh

You may also like

Leave a Comment