Liếc mắt đưa tình trong tiếng Anh là gì?

by iets 8.0
"Liếc mắt đưa tình" trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt, “liếc mắt đưa tình” là một cách diễn đạt để chỉ hành động nhìn một người khác một cách nhanh chóng và lén lút, với ý nghĩa tán tỉnh hoặc thể hiện sự quan tâm. Hành động này thường được thực hiện bằng ánh mắt, nhưng cũng có thể được thể hiện bằng một số cử chỉ khác, chẳng hạn như mỉm cười, nháy mắt hoặc vẫy tay.

Liếc mắt đưa tình trong tiếng Anh có thể được dịch sang một số từ hoặc cụm từ khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể. Dưới đây là một số cách dịch phổ biến nhất:

  • To flirt: Đây là cách dịch phổ biến nhất của “liếc mắt đưa tình” trong tiếng Anh. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ những cuộc gặp gỡ xã hội thông thường đến những mối quan hệ lãng mạn.

Ví dụ: I saw him flirting with that girl at the bar. (Tôi thấy anh ấy đang liếc mắt đưa tình với cô gái đó ở quán bar.)

  • To make eyes at someone: Đây là một cách diễn đạt khác của “liếc mắt đưa tình” trong tiếng Anh. Nó thường được sử dụng để chỉ hành động nhìn một người khác một cách âu yếm hoặc quyến rũ.

Ví dụ: She was making eyes at me all night. (Cô ấy đã liếc mắt đưa tình với tôi cả đêm.)

  • To give someone the eye: Đây là một cách diễn đạt khác của “liếc mắt đưa tình” trong tiếng Anh. Nó thường được sử dụng để chỉ hành động nhìn một người khác một cách táo bạo hoặc khiêu khích.

Ví dụ: He was giving her the eye all through dinner. (Anh ấy đã liếc mắt đưa tình với cô ấy suốt bữa tối.)

"Liếc mắt đưa tình" trong tiếng Anh

“Liếc mắt đưa tình” trong tiếng Anh

Cách dịch cụ thể nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của câu. Ví dụ, nếu bạn muốn nói rằng một người đang nhìn một người khác một cách âu yếm, bạn có thể nói “She was gazing at him with love in her eyes.” Nếu bạn muốn nói rằng một người đang nhìn một người khác một cách khiêu khích, bạn có thể nói “He was staring at her with lust in his eyes.”

You may also like

Leave a Comment