Không hay thế này đâu trong tiếng Anh là gì?

by iets 8.0
Thường không hay như thế này đâu trong tiếng anh

Trong tiếng Việt, “không hay thế này đâu” có nghĩa là “không tốt, không ổn, không đáng làm như thế này”. Nó thường được sử dụng để thể hiện sự phản đối, không đồng tình hoặc không tán thành một điều gì đó.

Trong tiếng Anh, “không hay thế này đâu” có thể được dịch sang một số cách khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh cụ thể. Dưới đây là một số cách dịch phổ biến nhất:

 • Not good: Đây là cách dịch đơn giản và phổ biến nhất của “không hay thế này đâu”. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ:
  • That movie is not good. (Bộ phim đó không hay.)
  • This situation is not good. (Tình huống này không hay.)
 • Not okay: Cách dịch này có nghĩa tương tự như “not good”. Nó thường được sử dụng trong những ngữ cảnh mang tính cá nhân hoặc thân mật hơn. Ví dụ:
  • This food is not okay. (Món ăn này không ngon.)
  • This is not okay. (Điều này không ổn.)
 • Not appropriate: Cách dịch này có nghĩa là “không phù hợp”. Nó thường được sử dụng để thể hiện sự phản đối hoặc không đồng tình với một hành vi hoặc lời nói nào đó. Ví dụ:
  • Your behavior is not appropriate. (Hành vi của bạn không phù hợp.)
  • That joke is not appropriate. (Trò đùa đó không phù hợp.)
 • Not worth it: Cách dịch này có nghĩa là “không đáng làm”. Nó thường được sử dụng để thể hiện sự không đồng tình hoặc không tán thành một điều gì đó, vì cho rằng điều đó không mang lại lợi ích hoặc giá trị nào. Ví dụ:
  • It is not worth it to argue with him. (Không đáng để tranh cãi với anh ta.)
  • It is not worth it to buy that car. (Không đáng để mua chiếc xe đó.)
"Không hay như thế này đâu" trong tiếng anh

“Không hay như thế này đâu” trong tiếng anh

Cách dịch cụ thể nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của câu. Ví dụ, nếu bạn muốn nói rằng một bộ phim không hay, bạn có thể nói “That movie is not good.” Nếu bạn muốn nói rằng một hành vi nào đó không phù hợp, bạn có thể nói “Your behavior is not appropriate.”

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dịch “không hay thế này đâu” trong tiếng Anh.

You may also like

Leave a Comment