Cả họ trong tiếng Anh là gì?

by iets 8.0
Cả họ trong tiếng anh

Trong tiếng Việt, “cả họ” có nghĩa là tất cả những người trong một gia đình, bao gồm ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái, cháu chắt,… Tùy theo ngữ cảnh, “cả họ” có thể được dịch sang tiếng Anh bằng một số từ hoặc cụm từ khác nhau.

Dưới đây là một số cách dịch “cả họ” trong tiếng Anh:

 • The whole family: Đây là cách dịch phổ biến nhất của “cả họ” trong tiếng Anh. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ:
  • We’re going to visit the whole family for Christmas. (Chúng tôi sẽ đi thăm cả họ vào dịp Giáng sinh.)
  • The whole family is very supportive of me. (Cả họ đều rất ủng hộ tôi.)
 • The extended family: Đây là cách dịch của “cả họ” bao gồm cả họ hàng xa. Ví dụ:
  • We met up with the extended family for a reunion. (Chúng tôi đã gặp gỡ họ hàng xa trong một buổi đoàn tụ.)
  • The extended family is very important to me. (Họ hàng xa rất quan trọng đối với tôi.)
 • The clan: Đây là cách dịch của “cả họ” trong một gia đình có truyền thống lâu đời và gắn bó chặt chẽ với nhau. Ví dụ:
  • The clan has been living in this village for generations. (Cả họ đã sinh sống ở ngôi làng này từ nhiều thế hệ.)
  • The clan is very protective of its members. (Cả họ rất bảo vệ các thành viên của mình.)
"Cả họ" trong tiếng anh

“Cả họ” trong tiếng anh

Ngoài ra, “cả họ” cũng có thể được dịch sang tiếng Anh bằng một số cụm từ khác, chẳng hạn như:

 • All of my family members
 • My family and relatives
 • The people in my family
 • My kin
 • My people
 • My whole blood line

Cách dịch cụ thể nào được sử dụng sẽ phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể của câu. Ví dụ, nếu bạn muốn nói rằng bạn sẽ đi thăm tất cả những người trong gia đình của mình, bạn có thể nói “I’m going to visit all of my family members.” Nếu bạn muốn nói rằng bạn cảm thấy rất gần gũi với họ hàng của mình, bạn có thể nói “I’m very close to my family and relatives.”

Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dịch “cả họ” trong tiếng Anh.

You may also like

Leave a Comment