Dại trai/gái trong tiếng Anh là gì?

by iets 8.0
Dại trai/gái trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt, “dại trai/gái” là một từ lóng được sử dụng để chỉ những người quá mê đắm, si mê một người khác giới. Những người dại trai/gái thường có xu hướng hành động thiếu suy nghĩ, mù quáng theo đuổi đối phương, bất chấp những hậu quả có thể xảy ra.

Dưới đây là một số cách dịch “dại trai/gái” trong tiếng Anh:

  • Boy crazy/girl crazy: Đây là cách dịch phổ biến nhất của “dại trai/gái” trong tiếng Anh. Nó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Ví dụ: She’s so boy crazy. She’ll date anyone who asks her out. (Cô ấy dại trai lắm. Cô ấy sẽ hẹn hò với bất cứ ai rủ cô ấy đi chơi.)

  • Smitten: Từ này có nghĩa là “mê đắm, si mê”. Nó thường được sử dụng để chỉ những người đang ở trong giai đoạn đầu của tình yêu.

Ví dụ: I’m so smitten with him. I can’t stop thinking about him. (Tôi si mê anh ấy lắm. Tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy.)

  • Beguiled: Từ này có nghĩa là “được quyến rũ, mê hoặc”. Nó thường được sử dụng để chỉ những người bị thu hút bởi một điều gì đó hoặc ai đó một cách mạnh mẽ.

Ví dụ: He’s beguiled by her beauty. He can’t take his eyes off of her. (Anh ấy bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy. Anh ấy không thể rời mắt khỏi cô ấy.)

  • Enamoured: Từ này có nghĩa là “yêu say đắm, say mê”. Nó thường được sử dụng để chỉ những người đang ở trong một mối quan hệ tình yêu sâu đậm.

Ví dụ: He’s enamoured with her. He’s willing to do anything for her. (Anh ấy yêu say đắm cô ấy. Anh ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô ấy.)

Dại trai/gái trong tiếng Anh là gì?

Dại trai/gái trong tiếng Anh là gì?

Ngoài ra, “dại trai/gái” cũng có thể được dịch sang tiếng Anh bằng một số cụm từ khác, chẳng hạn như:

  • Crazy about someone
  • Head over heels in love with someone
  • In love with someone madly
  • Love struck
  • Lovesick

You may also like

Leave a Comment